ישוב שילה

איכות המים

תאריך בדיקה

מקום הבדיקה

כלור
(תקן 0.1-0.5)

עכירות
(תקן 0-1)

24/01/23
יציאה מעמודה
0.3
0.05
24/01/23
כניסה ממקורות
0.4
0.1
24/01/23
רשת 1
0.4
0.4
24/01/23
רשת 2
0.4
0.5
15/05/23
ליד בית ספר
0.39
0.58
15/05/23
ליד גמל שץ
0.27
0.33
21/02/23
יציאה מעמודה
0.4
0.1
21/03/23
יציאה מעמודה
0.3
0.2
18/04/23
יציאה מעמודה
0.4
0.5
14/05/23
יציאה מעמודה
0.5
0.3
21/02/23
כניסה ממקורות
0.4
0.05
21/03/23
כניסה ממקורות
0.3
0.2
18/04/23
כניסה ממקורות
0.3
0.5
14/05/23
כניסה ממקורות
0.5
0.2
21/02/23
רשת 1
0.4
0.4
21/03/23
רשת 1
0.3
0.3
18/04/23
רשת 1
0.4
0.4
14/05/23
רשת 1
0.4
0.6
21/02/23
רשת 2
0.4
0.4
21/03/23
רשת 2
0.3
0.3
18/04/23
רשת 2
0.5
0.4
14/05/23
רשת 2
0.5
0.4
15/05/23
ליד בית ספר
0.39
0.58
15/05/23
ליד גמל שץ
0.27
0.33
18/06/23
ליד גמל שץ
0.55
0.06
11/07/23
יציאה מעמודה
0.4
0.1
13/06/23
יציאה מעמודה
0.3
0.0
13/06/23
כניסה ממקורות
0.3
0.0
11/07/23
כניסה ממקורות
0.4
0.1
13/06/23
רשת 1
0.3
0.1
11/07/23
רשת 1
0.3
0.5
11/07/23
רשת 2
0.3
0.1
13/06/23
רשת 2
0.3
0.1
05/09/23
הקטורת
0.39
0.99
05/09/23
מחול הכרם
0.37
0.45
08/08/23
יציאה מעמודה
0.2
0.1
08/08/23
כניסה ממקורות
0.2
0.3
08/08/23
רשת 1
0.4
0.2
08/08/23
רשת 2
0.3
0.3
27/09/23
יציאה מעמודה
0.3
0.3
27/09/23
כניסה ממקורות
0.3
0.3
27/09/23
רשת 1
0.4
0.4
27/09/23
רשת 2
0.4
0.4
31/10/23
יציאה מעמודה
0.2
0.2
31/10/23
כניסה ממקורות
0.3
0.4
31/10/23
רשת 1
0.4
0.2
31/10/23
רשת 2
0.4
0.3
14/11/23
מגדל מים
0.05
0.07
14/11/23
גמל מים בכניסה לבית ספר
0.15
0.27
28/11/23
יציאה מעמודה
0.3
0.2
28/11/23
כניסה ממקורות
0.4
0.1
28/11/23
רשת 1
0.3
0.4
28/11/23
רשת 2
0.3
0.4
12/12/23
ליד בית הספר
0.15
0.28
11/02/24
ליד בית הספר
0.2
2.9
11/02/24
כניסה ממקורות
0.4
0.2
23/01/24
יציאה עמודה
0.4
0.1
23/01/24
רשת 1
0.4
0.1
23/01/24
רשת 2
0.4
0.1
04/06/24
יציאה מעמודה
0.4
0.5
04/06/24
כניסה ממקורות
0.3
0.2
04/06/24
רשת 1
0.3
0.2
04/06/24
רשת 2
0.3
0.4
25/06/24
גמל כניסה לבית ספר
0.28
0.66

בפיתוח

בשבילכם

אנחנו בעיצומו של פיתוח מערכת טכנולוגית לסנכרון ושיקוף חכם של נתונים ושל ביצוע פעולות. עד אז, את כל הפעולות תוכלו לעשות דרך האתר הישן.

שנפגש?

אנחנו בטוחים ביכולת שלנו להואיל לישוב שלכם

ברמה משמעותית!

אפשר גם ליצור איתנו קשר ישירות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם לקבוע את הזמן המתאים בשבילכם. תכינו יומנים!