ישוב כפר מנחם

איכות המים

תאריך בדיקה

מקום הבדיקה

כלור
(תקן 0.1-0.5)

עכירות
(תקן 0-1)

03/05/23
גן ילדים
0.3
0.7
28/05/23
גן ילדים
0.5
0.9
28/05/23
הרחבת היישוב
0.3
0.8
03/05/23
הרחבת היישוב
0.5
0.7
03/05/23
תיכון אזורי צפית
0.5
0.9
28/05/23
תיכון אזורי צפית
0.5
0.8
25/06/23
גן ילדים
0.5
0.5
23/07/23
גן ילדים
0.5
0.8
23/07/23
הרחבת הישוב
0.4
0.7
25/06/23
הרחבת הישוב
0.5
0.8
25/06/23
תיכון אזורי צפית
0.3
0.8
23/07/23
תיכון אזורי צפית
0.5
0.9
23/07/23
מטבח
0.5
0.7
25/06/23
מטבח
0.5
0.9
20/08/23
גן ילדים
0.5
0.5
20/08/23
הרחבת היישוב
0.5
0.8
20/08/23
תיכון אזורי צפית
0.5
0.9
20/08/23
מטבח
0.5
0.6
10/09/23
גן ילדים
0.5
0.7
10/09/23
הרחבת הישוב
0.5
0.8
10/09/23
תיכון אזורי צפית
0.5
0.8
10/09/23
מטבח
0.5
0.7
10/12/23
גן ילדים
0.5
0.9
10/12/23
הרחבת הישוב
0.4
0.9
10/12/23
תיכון אזורי צפית
0.5
0.9
10/12/23
מטבח
0.5
0.5
07/01/24
גן ילדים
0.5
0.9
07/01/24
כפר מנחם הרחבת הישוב
0.5
1
07/01/24
כפר מנחם תיכון אזורי צפית
0.5
0.4
07/01/24
מטבח
0.4
0.8
04/02/24
גן ילדים
0.5
0.9
04/02/24
כפר מנחם הרחבת הישוב
0.5
0.8
04/02/24
כפר מנחם תיכון אזורי צפית
0.5
1
04/02/24
מטבח
0.5
1
03/03/24
גן ילדים
0.3
0.8
03/03/24
כפר מנחם הרחבת הישוב
0.5
0.8
03/03/24
כפר מנחם תיכון אזורי צפית
0.4
0.7
03/03/24
מטבח
0.5
0.7

בפיתוח

בשבילכם

אנחנו בעיצומו של פיתוח מערכת טכנולוגית לסנכרון ושיקוף חכם של נתונים ושל ביצוע פעולות. עד אז, את כל הפעולות תוכלו לעשות דרך האתר הישן.

שנפגש?

אנחנו בטוחים ביכולת שלנו להואיל לישוב שלכם

ברמה משמעותית!

אפשר גם ליצור איתנו קשר ישירות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם לקבוע את הזמן המתאים בשבילכם. תכינו יומנים!