ישוב איתמר

איכות המים

תאריך בדיקה

מקום הבדיקה

כלור
(תקן 0.1-0.5)

עכירות
(תקן 0-1)

10/01/23
חיבור מקורות
0.4
0.2
10/01/23
רשת 1 - מרכז
0.4
0.2
10/01/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.2
10/01/23
רשת 3
0.4
0.2
10/01/23
גבעת אלומות
0.4
0.2
10/01/23
גבעות עולם - יציאה
0.3
0.5
29/11/22
רחוב טל חיים - ברקת
0.4
0.78
14/05/23
כיכר בכניסה ליישוב
0.3
0.5
14/05/23
מגדל
0.3
0.4
02/04/23
רשת 1 - מרכז
0.3
0.2
02/05/23
רשת 1 - מרכז
0.3
0.1
02/04/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.1
02/05/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.2
02/04/23
רשת 3
0.3
0.2
02/05/23
רשת 3
0.3
0.1
02/04/23
גבעות אלומות
0.3
0.2
02/04/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.3
0.5
02/05/23
גבעות אלומות
0.3
0.3
02/05/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.3
0.2
02/04/23
חיבור מקורות
0.4
0.1
02/05/23
חיבור מקורות
0.4
0.1
25/07/23
רשת 1 - מרכז
0.3
0.2
25/07/23
רשת 3
0.3
0.2
25/07/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.2
25/07/23
גבעת אלומות
0.3
0.6
25/07/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.3
0.4
25/07/23
חיבור מקורות
0.4
0.1
21/08/23
רשת 3
0.3
0.1
21/08/23
רשת 1 - מרכז
0.3
0.2
21/08/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.2
21/08/23
גבעת אלומות
0.3
0.3
21/08/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.3
0.6
21/08/23
חיבור מקורות
0.4
0.2
18/09/23
רשת 3
0.4
0.3
18/09/23
רשת 1 - מרכז
0.4
0.3
18/09/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.3
0.2
18/09/23
גבעות אלומות
0.3
0.5
18/09/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.3
0.6
13/11/23
רשת 3
0.4
0.3
13/11/23
רשת 1 - מרכז
0.3
0.2
13/11/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.1
13/11/23
גבעת אלומות
0.3
0.5
13/11/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.3
0.6
13/11/23
חיבור מקורות
0.4
0.1
11/12/23
רשת 3
0.4
0.1
11/12/23
רשת 1 - מרכז
0.3
0.1
11/12/23
רשת 2 - שכונה דרומית
0.4
0.2
11/12/23
גבעות אלומות
0.3
0.6
11/12/23
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל
0.2
0.3
11/12/23
חיבור מקורות
0.4
0.2
06/02/24
רשת 3
0.4
0.2
06/02/24
רשת 1- מרכז
0.4
0.2
06/02/24
רשת 2 - שכונה דרומית
0.3
0.3
06/02/24
גבעות אלומות
0.3
0.6
06/02/24
גבעות עולם - נקודת יציאה
0.3
0.5
06/02/24
חיבור מקורות איתמר
0.4
0.1
13/02/24
גמל ליד תלמוד התורה
0.2
0.2
04/03/24
גמל ליד הכיכר
0.1
0.1
04/03/24
בכניסה לרחוב ברקת
0.3
0.4
04/03/24
בית עלמין
0.06
0.2
27/05/24
רשת 3
0.4
0.1
27/05/24
רשת 1- מרכז
0.4
0.2
27/05/24
רשת 2- שכונה דרומית
0.4
0.2
27/05/24
גבעת אלומות איתמר
0.3
0.4
27/05/24
גבעות עולם - נקודת יציאה אחרי מיכל - איתמר
0.3
0.6
27/05/24
חיבור מקורות- איתמר
0.3
0.6

בפיתוח

בשבילכם

אנחנו בעיצומו של פיתוח מערכת טכנולוגית לסנכרון ושיקוף חכם של נתונים ושל ביצוע פעולות. עד אז, את כל הפעולות תוכלו לעשות דרך האתר הישן.

שנפגש?

אנחנו בטוחים ביכולת שלנו להואיל לישוב שלכם

ברמה משמעותית!

אפשר גם ליצור איתנו קשר ישירות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם לקבוע את הזמן המתאים בשבילכם. תכינו יומנים!